Χρόνος παράδοσης

  • Οι αποστολές στην Αττική εκτελούνται την ίδια μέρα ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία επιθυμείτε, από το προσωπικό της εταιρείας μας και με δικά μας μεταφορικά μέσα.
  • Κατά τις ημέρες μεγάλων και γνωστών εορτών, ίσως αδυνατούμε να παραδώσουμε συγκεκριμένη ώρα την παραγγελία σας. Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
  • Για να πραγματοποιήσετε παραγγελία στην επαρχία ή το εξωτερικό, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα του καταστήματός μας, ή να επισκεφτείτε το κατάστημά μας, καθώς ακολουθείται μία εντελώς διαφορετική διαδικασία.
  • Η παραγγελία σας πρέπει να δίνεται τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα από την επιθυμητή ώρα παράδοσης, και το αργότερο έως τις 19.00 η ώρα, προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για την δημιουργία και την προετοιμασία της αποστολής του προιόντος που έχετε επιλέξει.
  • Για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση και προτεραιότητα, παρακαλούμε να ορίσετε τη παραγγελία σας 1 μέρα νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης.
  • Προηγείται πάντα τηλεφωνική επικοινωνία με τον παραλήπτη, τόσο για την άμεση εξυπηρέτηση του ιδίου, όσο και για την αποφυγή τυχόν προβλημάτων.
  • Δεν επιχειρείται παράδοση της παραγγελίας, εάν δεν επικοινωνήσουμε πρώτα με τον παραλήπτη, ώστε να μας περιμένει για να παραδώσουμε την παραγγελία με επιτυχία. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη και είναι αβέβαιο το που βρίσκεται, δεν διεκπεραιώνεται η παραγγελία. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση με το κατάστημα μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Εάν ο πελάτης έχει ήδη πληρώσει, δεν επιστρέφονται λεφτά στην παραπάνω περίπτωση. Η παραγγελία θα παραδοθεί όποτε εντοπιστεί ο παραλήπτης.
  • Διαβάστε επίσης τους όρους και προϋποθέσεις για την συνέχεια  της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής/αγοράς.
Κλείσιμο Menu
×

Cart